Výchovný poradce a metodik prevence

 

Výchovný poradce a metodik prevence:  PhDr. Olga Rousová

Konzultační hodiny:    pondělí 10,55 - 11,40 hodin, 12,45 - 13,30 hodin

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín.

 

Výchovný poradce a metodik prevence nabízí:

  • poskytování služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky mimořádně nadané.
  • poskytování poradenské činnosti pro rodiče
  • poskytování služeb v oblasti kariérového poradenství (přijímací zkoušky na VŠ)
  • koordinace s orgány státní správy   

Školní preventivní program 2018_2019.docx (89693)

Kontakt

Střední škola Pohoda s.r.o. Na Vinici 2244
Litoměřice
412 01
416 732 728
607 050 486
416 531 628 (sekretariát)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jitka Dianišková, jitka.dianiskova@gmail.com

ID datové schránky: 53x45we

Stravování, objednávky, hostiny - Gastronomické centrum:

606 642 792
776 607 552
416 531 194
www.gastropohoda.cz
info@soupohoda.com